Thống kê

Thống kê giải đặc biệt KQ xổ số miền Nam nhanh nhất

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

 • 87: 602 Kỳ
 • 05: 430 Kỳ
 • 84: 416 Kỳ
 • 91: 410 Kỳ
 • 02: 388 Kỳ
 • 29: 368 Kỳ
 • 01: 342 Kỳ
 • 83: 329 Kỳ
 • 50: 318 Kỳ
 • 56: 317 Kỳ

Thống kê đầu giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đầu 0: 53 Kỳ
 • Đầu 1: 63 Kỳ
 • Đầu 2: 54 Kỳ
 • Đầu 3: 57 Kỳ
 • Đầu 4: 59 Kỳ
 • Đầu 5: 62 Kỳ
 • Đầu 6: 58 Kỳ
 • Đầu 7: 56 Kỳ
 • Đầu 8: 55 Kỳ
 • Đầu 9: 52 Kỳ

Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đuôi 0: 66 Kỳ
 • Đuôi 1: 56 Kỳ
 • Đuôi 2: 55 Kỳ
 • Đuôi 3: 60 Kỳ
 • Đuôi 4: 54 Kỳ
 • Đuôi 5: 67 Kỳ
 • Đuôi 6: 57 Kỳ
 • Đuôi 7: 74 Kỳ
 • Đuôi 8: 58 Kỳ
 • Đuôi 9: 52 Kỳ

Tác giả: